Borlix

Lanceloot Blondeellaan 15
Prins Filipsdok - kaai 303
B-8380 Zeebrugge

Tel. : + 32 (0) 50 544 861
Fax : + 32 (0) 50 544 942

info@borlix.be
opslag en overslag granen
 
Borlix als leverancier van getoaste geëxtrudeerde voedermiddelen voor de veevoederindustrie.

De moderne hoogproductieve veevoederwereld is voortdurend in ontwikkeling en een continue verbetering van de voederkwaliteit is vereist. De laatste decennia vindt hydrothermische processing (natte warmtebehandeling met behulp van stoom ook wel toasting genoemd) van verschillende voedermiddelen (soyaproducten, lijnzaadproducten en granen) dan ook steeds meer toepassing in de veevoederindustrie.

Om aan deze nieuwe ontwikkelingen in de veevoederindustrie tegemoet te komen heeft Borlix N.V. in 2004 geïnvesteerd in een toastings- en extrusielijn ter valorisatie van plantaardige grondstoffen. Sinds 2011 is er een geheel nieuwe productielijn (incl. extruder) geplaatst om de behandeling van biologische producten volledig separaat te kunnen doen.

Wat is extrusie?

Extrusie is in feite een high temperature - short time (HTST) processing in combinatie met hoge druk. De extruder bestaat uit verschillende schroefsegmenten die de goederen al (knedend) draaiend voortbeweegt in een cilindrische buis met mengpennen. Het uiteinde van het schroefhuis is afgesloten met een specifieke matrijs waar de goederen doorheen worden geperst. De enorme druk opgebouwd door mechanische wrijving in de extruder vervalt onmiddellijk na de matrijs, dit noemt men de expansie.


Wat wordt door de combinatie van toasting en extrusie bewerkstelligd?

  • de inactivatie van de enzymatische activiteit van zowel thermostabiele als thermolabiele anti-nutritionele factoren (ANF’s)
  • de denaturatie van eiwitstructuren en het verhogen van de aminozuurbeschikbaarheid
  • de inactivatie van lipase en lipoxygenase
  • de destructie van aanwezige micro-organismen
  • de afbraak van linamarase waardoor blauwzuur niet meer kan worden vrijgezet uit haar moleculaire structuur
  • de gelatinisatie van zetmeel in combinatie met expansie welke aanleiding geeft tot de ontsluiting van de granulaire zetmeelstructuur waardoor een groter contactoppervlak voor de inwerking van verteringsenzymen wordt gecreëerd
  • vrijzetting van de olie uit haar cellulaire structuur welke aanleiding geeft tot een hogere vetbeschikbaarheid
  • de mogelijkheid tot het creëren van vetrijke structuurvoeders

We wensen te benadrukken dat alléén een optimale toasting en extrusie van de grondstof aanleiding geeft tot een nutritioneel hoogwaardig voedermiddel

Ondertoasting geeft aanleiding tot te hoge gehaltes aan anti-nutitionele factoren welke de vertering negatief beïnvloeden

Overtoasting leidt tot de beschadiging van beschikbaar lysine en tevens onaangename geureigenschappen van het product wat de smaak en voederopname negatief beïnvloed.

Voor verdere inlichtingen kan u contact opnemen met :
carina.vantiggelen@borlix.be & benoit.verhaeghe@borlix.be
 
 

Extruder P1

Schroefkop

Extruder P2